8. mar 2016 103 år etter at kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, er kampen for likestilling enda ikke vunnet en gang for alle, men den må kjempes for hver dag. Vi trenger fortsatt kvinner og menn som står på barrikadene og holder likestillingsfanen høyt. Et likestilt samfunn skaper et godt samfunn - både for kvinner 13. nov 2017 Er en kvinnelig utenriksminister «viktig for historieskrivingen for Norge som nasjon», slik statsminister Erna Solberg hevder? Har «Norge som Kravet om stemmerett på lik linje med menn? Kravet om likelønn? Dikteren fikk samvittighet og seksualmoral, og skrev i 1883 teaterstykket «En hanske». 2500 år siden, Athen; Demokratiet – folkestyret; Filosofer; Platon – filosofene er de som skal styre; Aristoteles – «Den gylne middelvei» Mer makt til vanlige folk; Noen voksne frie menn fikk stemme (15%); Kvinner, slaver og innflyttere fikk ikke stemmerett; Starten på demokratiet. All makt til folket. Norge; Valg; Representanter  18. nov 2017 Bare se på den håpløse og gammelmodige behandlingen av hoppjentene. Samme argumentasjon ble brukt da kvinner fikk stemmerett for litt over hundre år siden. Norge er den mektigste og viktige skinasjonen i verden. Hvis vi går inn for å sidestille menn og kvinner i langrenn, vil de andre trolig følge etter.11. juni er det hundre år siden innføringen av allmenn stemmerett i Norge, og det skal feires. I Oslo arrangerer Høyskolen i Kvinner som betalte skatt, eller som var gift med menn som betalte skatt over en viss sum, fikk stemme ved kommunevalgene fra 1901, og ved Stortingsvalg fra 1907. I 1910 ble det innført allmenn 

Kjernen i sexisme er ekskludering – Radikal Portal

11. nov 2014 Embetsmennene utgjorde den rausest definerte stemmerettsgruppa i 1814-grunnloven, mens ingen kvinner fikk stemmerett. Hvordan ble det Det ble hevdet at forslaget ville gi alt for mange stemmeberettigede, blant annet ville kårmenn og voksne bondesønner få stemmerett. Etter diskusjon ble forslaget over 25 år og ha bodd i Norge i minst fem år. I til- legg måtte man enten være eller ha vært embets- mann, eie eller byksle matrikulert jord, eller være byborger og eie gård eller grunn til minst 300. Riksbankdaler sølvverdi. Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over. 25 år fikk stemmerett. Men siden befolkningen var. u samboers 3. aug 2012 Likestillingsprosjektet i Norge blir ufarlig. Det truer Det ble det da svarte fikk mer makt i USA, og det ble det da kvinner fikk stemmerett i Norge. “Å si at likestilling har gått på bekostning av menn er som å si at det gikk på bekostning av rike hvite menn da alle fikk stemmerett”, sier @krikkert på Twitter.Perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge i perioden 1898 - 1913 , side 70-78. Veien mot Slik viste de at kvinner i Norge både ville og kunne ta politisk ansvar. Flertallet i komiteen mente at det var rimelig at kvinnene også skulle gå en skrittvis vei, slik som mennene hadde gjort før de fikk allmenn stemmerett. 19. jun 2013 I år er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Norske kvinner var tidlig ute med å tilkjempe seg like rettigheter som menn. Nå dominerer kvinner nesten alle fag i høyere utdanning og utkonkurrerer menn i videregående skole.11. jun 2013 11. juni for 100 år siden fikk kvinner stemmerett i Norge, dvs. ett år før 100-årsjubileumet for Grunnloven i 1914. Norge klarte akkurat ikke pallplassen i Nesten halvparten av norske menn fikk stemmerett, en svært høy andel sammenlignet med andre land på samme tid. Mange av dem var bønder, som 

I 1901 fikk norske kvinner inntektsbegrenset stemmerett og valgbarhet ved kommunevalg. Kvinnesakskvinnene arbeidet målrettet for å få kvinner inn i kommunestyrene. Noen steder ble det laget egne partipolitisk uavhengige kvinnelister. Rundt hundre kvinner ble valgt inn i kommunestyrer i Norge dette første året.11. mai 2017 Men siden folketallet i Norge mer enn doblet seg på samme tid (økning på litt over 100 prosent) sank andelen stemmeberettigede blant menn over 25 år. Underskriftsaksjonen med mobiliseringen i forbindelse med unionsoppløsningen regnes som sterkt medvirkende til at kvinner i Norge fikk stemmerett  warnamt v linnich Etter hvert fikk menn som betalte skatt, eller som hadde en viss inntekt, også lov til å stemme. Men det var ikke før i 1898 at fattige og rike menn fikk de samme rettighetene. Da fikk alle menn over 25 år lov til å stemme ved valg. Kvinnene fikk ikke stemmerett før i 1913. Likevel var Norge et av de første landene i verden som Frustrasjonen blant Hilda og de andre kvinnene på fabrikken vokste. Mennene hadde bedre arbeidsvilkår og lettere oppgaver, men fikk likevel mye bedre lønn! Kvinnene ble stadig mer bevisst på sitt eget arbeid og rettighetene de manglet. Ganske nylig, i 1913, hadde kvinnene fått stemmerett i Norge. Men det var fremdeles  25. nov 2015 Allmenn stemmerett for menn ble innført først i 1898, og kun i 1901 begynte prosessen som gradvis ga kvinner stemmerett på lik linje med menn. Tegning av drakter fra Kinsarvik i Hardanger av Johannes Flintoe, ca. 1822. Foto: Nasjonalmuseet/CC BY-NC. Siden Norge frem til 1814 hadde vært en del av 28. mar 2014 Grunnloven 1814. Demokratiet i Norge fra 1814 hadde store mangler, hvordan var demokratiet og utviklingen i perioden og fram til 1913? Demokratiet i Norge i perioden 1814-1913. Stemmerett 40% av Norges menn hadde stemmerett i 1814. Alle menn fikk stemmerett i 1898. Kvinner fikk stemmerett i 1913 

1. nov 2006 Likestilling. Likestilling er noe vi møter hver dag omtrent. Vi møter det på jobb, skole og i fritiden. Før i tiden skulle kvinner stå for husarbeidet, matinnkjøpet, barnepasset og omsorgen. Mannen derimot hadde andre oppgaver, hans skulle arbeide og tjene penger så de kunne få rå til familiens levebrød.Tanken var at noen var bedre egnet enn andre til å ta del i styre og stell. De som hadde eiendom og betalte skatt, hadde mest rett til å bestemme hva statens penger skulle brukes til. Men i Norge som i andre land sloss folk for demokratiske rettigheter. Likhetstanken fikk et gjennombrudd da all- menn stemmerett for menn ble  e-vox kontakt Stortinget fikk relativt stor makt, kongen hadde eksempelvis bare utsettende veto i lovsaker. Alle eiendomsbesittende menn fikk stemmerett til stortinget, i praksis innebar det at nærmere halvparten av alle voksne menn i Norge fikk stemmerett. Kontrasten med land som Storbritannia og Frankrike er på dette feltet meget sterk.4. feb 2013 I 1913 ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. – Dette skjedde ikke over natten. I hundre år hadde diskusjonene pågått om hvorfor menn skulle ha rett til å stemme, mens kvinner ikke skulle ha det. Kampen for kvinners politiske rettigheter var en  I forbindelse med Stemmerettsjubileet i 2013, ble det utgitt 10 krone mynt i tre forskjellige kvaliteter. UNC, BU og Proof. 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.Fordi ikke alle voksne mennesker i Norge fikk lov å stemme ved Stortingsvalg. Bare menn over 25 år som hadde eiendom, fikk lov å velge representanter til Stortinget. Ingen kvinner fikk stemmerett. Mange menn hadde ikke eiendom, og derfor ikke ikke de lov å stemme. Og da er det ikke demokrati, ikke folkestyre. All menn 

11. mar 2016 Fredrikke Qvam. Første delseier i stemmerettskampen ble innkassert i 1901 da kvinner som tjente over 300 kroner på landet og 400 kroner i byene, eller var gift med en mann som gjorde det, fikk stemmerett ved kommunevalg. I følge var det nå enighet om en gradvis innføring av allmenn stemmerett.12. jun 2013 11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. vkontakte.com полная версия 8. mar 2016 Hensikten var å styrke kvinners stemmerett gjennom en dag som markerte kvinners enorme bidrag til menneskeheten. Kvinnedagen ble da markert av en million mennesker i blant annet Østerrike, Danmark, Tyskland og Sveits, skriver avisen. I Norge fikk kvinner stemmerett først i 1913. Mens i Storbritannia kvinner og menn. Det skjedde blant annet i Norges. Søndagsskoleforbund, som ble stiftet i 1889. I 1892. fikk kvinner stemmerett i De Norske Ynglingefore- ningers Fællesforbund (KFUK/KFUM). Landets største kvinnebevegelse. I debatten om kvinners stemmerett og valgbarhet i NMS stod den ene mannen etter den andre  100 år siden kvinner fikk stemmerett! Den 8. mars 1913 vedtok Stortingen, etter 30 års kvinnekamp, å gi etter for kravet om likestilt stemmerett for kvinner på linje med menn. Norge ble derved det første land i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Åndalsnes. Publisert 7.3.2013 (Oppdatert) Av Per H. Midtgaard23. des 2013 Da fikk Norge en konstitusjon som ga stemmerett til menn innen bestemte sosiale grupper. Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i 1814? Og hvordan var veien fram mot kvinners medbestemmelse på linje med menn? På et vis representerer Grunnloven i 1814 et bunnpunkt for kvinners formelle politiske 

Kvinnesak for menn | universitas.no

13. jun 2013 Dette kunne de imidlertid i Australia som innførte stemmeretten i 1902. I Finland fikk både menn og kvinner stemmerett i 1906. - Vi var ikke det første landet, men vi kan derimot skryte på oss at vi var den første helt selvstendige staten hvor kvinner fikk stemmerett, sa Blom. Hun mener dermed Norge bidro til 8. sep 2015 Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett. Men siden befolkningen var ung, og kvinner ikke hadde stemmerett, var den ikke demokratisk i vår forstand. Ser vi tallet i forhold til hele folkemengden, uansett alder og kjønn, hadde bare 7 % stemmerett. I 2013 var tallet 74 %. u delaware notification date 1. jul 2015 Stemmeretten gjaldt også hvis du var kjøpstadsborger, eller eide fast eiendom i kjøpstadeller ladested til en verdi av minst 300 riksbankdaler. Det var kun menn som hadde stemmerett. I Norge fikk vi allmenn stemmerett for kvinner og menn i 1913. Det er altså ingen selvfølge med allmenn stemmerett.9. jan 2013 I år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. 9. januar: Boklansering ”Formødrenes stemmer” på Litteraturhuset i Oslo, kl. 18:00, se lenke. 17. januar: ”Gulabi Gang”, filmen om kasteløse, indiske kvinners kamp for menneskeretter, Kinopremiere i Oslo, Gimle kino kl 18:00. 5. jan 2007 Og det var New Zealand, Finland, Australia og et par amerikanske stater var tidligere ute enn Norge, men generelt sett var Norge ganske tidlig ute, ja (: "Hvorfor ble det enklere Uansett, bare det at alle menn fikk stemmerett gjorde det jo lettere for kvinner, jeg skal ikke nekte på det. Og mennene sa det jo 11. jun 2013 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Dette gjorde Norge til et av de første land i verden som ga kvinner allmenn stemmerett.

Det til tross for at arbeiderklassens kvinner dermed ble holdt utenfor.66 I 1910 ble så allmenn stemmerett for kvinner ved kommunalvalg innført. Da Norge endelig fikk allmenn stemmerett for kvinner i 1913, hadde menn hatt det i 15 år. Vi merker oss at vold eller illegale aksjoner, som særlig suffragettene i England benyttet Kjerneverdiene i markeringene er stemmerett, likestilling, representasjon og deltakelse. Stemmerettsjubileet 2013. Det er hundre år siden Norge ble et reelt folkestyre der kvinner og menn har samme demokratiske rettigheter. 11. juni 1913 fikk norske kvinner stemmerett. Norge var det første selvstendige landet i verden som  hvordan finne kjærligheten på nytt zoo Norges grunnlov av 1814 hadde til hensikt å sikre den nasjonale selvstendigheten og var bygd på liberale ideer om Utviklingen førte alt i alt til at enkeltindividet fikk noe større spillerom på bekostning av . 6 Menn fikk alminnelig kommunal stemmerett i 1901, kvinner inntektsbegrenset kommunal stemmerett samme år.Gaysir er Norges største og beste møteplass for homofile, bifile, transpersoner og andre skeive. Fra og med valget i 1885 fikk alle menn som betalte minst 500 kroner i skatt på landsbygda eller 800 kroner i kjøpstedene stemmerett, under den forutsetningen at de ”ikke som Tyende tilhøre en Andens  Embetsmennene var ikke innstilt på endringer, de ville at det gamle samfunnet skulle bestå. Selv om stemmeretten ikke ble endret, oppstod det et nytt fenomen "myrmenn". Det gikk ut på at små verdiløse jordstykker ble solgt slik at flere eide jord, og på den måten fikk stemmerett. Begge sider brukte dette virkemiddelet.8. mar 2013 Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn: Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, og som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der (Grunnloven § 5). Resultatet kom etter lang 

Også Norges Kristelige Ungdomsforbund, i dag Norges KFUK-KFUM, var tidlig ute. Det ble vedtatt i 1905 at hovedstyret skulle ha like mange kvinner som menn! Også Det Norske Misjonsselskap gav kvinnene stemmerett før de fikk allmenn stemmerett ved kommune- og stortingsvalg. At kvinner ble med i styringen av disse I sveits fikk kvinnene stemmerett så sent som i. 1971. Parallelt med stemmeretten fikk kvinnene mulighet til å ta utdannelse. I Norge kunne kvinner ta eksamen artium fra 1882 og fra 1884 fikk de samme adgang som menn til å ta eksamener ved universitetet. I krigsårene 1914-18 tok 3,1 % av alle kvinnene artium. det er ikke  f søker kjæresten 11. jun 2013 Fra stortingsvalget i 1909, muligens Drammen, Buskerud. Ved dette valget kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. (Foto: Anders Beer  2. jan 2013 11. juni 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn. Det vil Byarkivet markere. Månedens dokument 2013 vil derfor ha fokus på kvinner. Ikke bare kvinner som har markert seg politisk, men på kvinner som deltakere i samfunnet generelt. Vi henter frem kvinner fra arkivene.Sandefjordskvinner petisjonen som skulle leveres. Stortinget til støtte for et lovforslag for stemmerett for kvinner som oppfylte grunnlovens stemmerettsbeting- elser. Dette var før alle menn fikk stemmerett i Norge. og Anna Bugge og hennes kampfelleri Kristiania mente at ingen flere menn skulle få stemmerett for kvinnene.

Den norske grunnloven fra 1814 b) I 1898 fikk menn over 25 år stemmerett. Kvinner fikk stemmerett i 1910/1913. I Frankrike og Italia fikk kvinner først stemmerett i 1945. c) Folk som mottok sosialhjelp. (fattigunderstøttelse) ble gjennom hele 1800- tallet fratatt stemmeretten. d) Grunnloven fra 1814 inneholdt ingenting om.Da det skulle holdes avstemning om Norge skulle gå ut av unionen, mente kvinnene at de likeså mye som mennene måtte få stemme. I 1907 fikk kvinnene stemmerett ved census ved Stortingsvalg, i 1910 fikk de alminnelig stemmerett ved kommunevalg og endelig i 1913, fulle statsborgerlige rettigheter og alminnelig  min samboer er et naturbarn Kvinner i Norge fikk full stemmerett 11. juni 1913, 15 år etter at menn hadde fått det. Veien fram hadde vært lang. De første kravene om stemmerett for kvinner ble reist i 1880-årene. I 1901 fikk kvinner begrenset stemmerett ved kommunevalg, og i 1907 begrenset stemmerett ved stortingsvalg. Det var da bare kvinner som 31. des 2013 Bare 6,5 prosent av befolkningen kunne stemme ved valget i 1815 – dette var menn som betalte skatt, var akademikere eller eide jord. Andre menn fikk stemmerett i 1898, mens kvinner måtte vente helt til 1913. Det er også en ganske annerledes hverdag i Norge i 2014 enn det var i 1814 da Norge stort sett  isk enn de aller fleste andre grunnlovene i samtiden, var at så mange fikk stemmerett. Nesten halvparten av alle voksne menn over 25 år fikk stemme- rett til Stortinget. Det var ikke aktuelt å gi kvinner stemmerett. Likevel var stemmeretten langt mer utbredt i Norge enn i noe annet europeisk land på denne tiden. Det var igjen I Norge handler likestillingen mellom kvinner og menn om at det skal være like rettigheter for alle. Jeg er en jente på 16 år, og jeg mener det er likestilling i Norge, men samtidig er vi langt i fra like. I Norge har . Siden den dag hvor kvinnene først fikk stemmerett har dagens kvinner blitt mer og mer likestilt i forhold til menn.

LDO - For mye likestilling?

9. mai 2014 Norges eldste mann, og Høyres mest trofaste velger, Carl Falck (106), var torsdag invitert til statsministerens kontor til samtale med Erna Solberg før helgens Høyre-landsmøte, skriver Dagbladet. - Noen gode råd Han har stemt på Høyre hele 43 ganger, ved hvert valg, siden han fikk stemmerett. - Det har Sagt om kvinner: Mary Wollstonecraft, britisk feminist, forfatter og filosof (1759–1797):. «Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv.» Snakk om utsagnet over. Om stemmerett for kvinner. Kvinner i Norge fikk stemmerett i 1913. Det første landet i verden som innførte stemmerett for kvinner, var New  deilige damer x factor I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett ved Stortingsvalg. Men de aller fattigste fikk fortsatt ikke stemme. Forslaget om at kvinner skulle få stemmerett på lik linje med menn, ble enstemmig vedtatt i Stortinget 11. juni 1913. Dermed var kvinnenes stemmerettskamp avsluttet – 99 år etter at Norge fikk en grunnlov som slo fast at Tirsdag er det nøyaktig hundre år siden alle norske borgere - menn og kvinner - fikk stemmerett. Det var en milipæl i utviklingen av det norske demokratiet, Utover på 1800-tallet vokste det derfor fram en opposisjon, både i Norge og andre land, som krevde utvidelse av stemmeretten. THRANITTER OG MYRMENN. Etter hvert fikk vi Lagting som gjaldt for et større område. Det ble da upraktisk at så mange skulle reise over store områder, og man valgte representanter, eller «sendemenn». Dette skjedde trolig i Håkon den godes tid, midt på 900-tallet, og det kan ha vært på denne tida at kvinners «stemmerett» forsvant. Likevel var det slik 11. jun 2013 I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. Kvinners Gamle industrilokaler, skolebygg og forsamlingslokaler forteller viktige deler av historien om hvordan kvinner fikk allmenn stemmerett. Et stort antall menn utvandret til Amerika og kvinnene utgjorde snart et flertall i byene.

25. mai 2014 på tross av alt dette, blr det resultatet vi opplevde, er rent ut sagt utrolig. Men veien fra klassesamfunn fram mot fullstendig likhet var likevel lang. Det tok likevel mange tiår før alle mennene fikk stemmerett, og nesten hundre år før kvinner fikk det. Kjell Moe, KulturSpeilet. Bård Frydenlund: Spillet om Norge.10. des 2013 Hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge gir rom for ettertanke. To artikler i dette nummeret av Tidsskriftet minner oss om hvilken virkelighet de sto ovenfor, de kvinnene som ble uønsket gravide i Norge på den tiden da kvinner fikk stemmerett på linje med menn (1, 2). Men de minner oss også om at  kristen stewart dating taylor Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1889, og alle menn kunne således stemme i 1905. Men utvidelsen gikk i flere faser. Fram til 1884 kunne bare menn fra visse yrkesgrupper og/eller med eiendom, stemme. I 1884 fikk også velstående arbeidere stemmerett. Når fikk kvinnene allmenn stemmerett i Norge? 1893; 1906 Gratulerer med dagen! I dag, 13. juni 2013, er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Oslo Høyre 11.06.2013 kl. 09.23. Dette var noe kvinnebevegelsen hadde kjempet for i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Andelen kvinner på  Det var ikke mye likestillingspolitikk i Norge i tiden etter at vi fikk grunnloven i 1814, da det raskt ble klart at stemmeretten til det nye Stortinget skulle være forbeholdt menn. De fleste av lovene som var vedtatt før 1814 ble stående, og mange av dem var kjønnsdiskriminerende. Politikere og jurister tolket til og med lovene Design Jeanette Lunde, BY FRYD. FØRSTEGANGS. STEMMER. 100 ÅR MED STEMMERETT FOR KVINNER I NORGE. Før kvinner fikk stemmerett, lærte de seg å stole på sin egen stemme. Menn som betaler skatt av en viss størrelse får stemmerett. Norsk Kvinnesaksforening dannes. Kvinnestemmerettsforeningen 

18. jun 2013 I dag tar vi stemmerett som en selvfølge. Det er bare hundre år siden demokratiet fikk ordentlig rot i Norge, det var da kvinner fikk allmenn stemmerett på lik linje som menn. Det var takket være kvinnebevegelsen at det 11. juni 1913 ble vedtatt at kvinner skulle få stemmerett og kunne velges inn til både Marcus Thrane (1817 – 1890) er den første i Norge som tar fatt på å organisere småkårsfolk på landsbygda og byene i arbeiderforeninger. Fra 1898 var det innført alminnelig stemmerett for menn over 25 år. Dermed fikk Hornsrud-regjeringen bare 18 dagers levetid før den ble felt på sin egen tiltredelseserklæring. dating for eldre mennesker 12. mar 2017 Først endret Tyrkia valgloven slik at tyrkere i utlandet fikk stemmerett, og så gjorde Erdogan Europa til en arena for å drive valgkamp – slik at han selv kan tilrøve seg enda mer makt i Tyrkia. Land etter land har avvist den tyrkiske regjeringens representanter, mens Erdogans trusler henger løst. «Fascister og 12. jan 2016 Utvikling av kvinners stemmerett i Europa er i så måte interessant, og Norge er et godt eksempel. Fram til 1898 var det bare menn med en viss inntekt som kunne stemme i Norge, fra og med 1898 fikk norske menn allmenn stemmerett. Fra 1898 til 1901 fikk kvinner som betalte skatt en begrenset kommunal  2. apr 2014 Grunnen til at menn først fikk stemmerett to år før århundreskiftet, var at arbeiderklassens menn ble rangert som «mindre menn» enn embetsmenn og menn fra borgerskapet. Det er derfor interessant å lese om stemmerettens historie i Norge, for eksempel på nettsiden Norges folkevalgte forsamlinger har gått fra å være svært mannsdominerte til å få en noe jevnere kjønnsfordeling, men kvinner er fortsatt i mindretall i de fleste folkevalgte forsamlingene og i politisk Selv om norske kvinner fikk stemmerett i 1913, var det først i 1987 at valgdeltakelsen blant kvinner og menn var lik.

15. mai 2013 Hundre år med stemmerett for kvinner er en god anledning til å trekke de lange linjene. Hva har kvinnekampen gjort for menn?10. jun 2016 I utgangspunktet tror jeg ikke det er det største problemet, sier Norges mann med stemmerett. CANCÚN (): Natt til fredag tok Oberstdorf en suveren seier i kampen om å få arrangere ski-VM i 2021. Tyskerne fikk hele elleve av de totalt 17 stemmene. Trondheim fikk fire, mens Planica måtte ta til  elsket for den jeg er noter 17. mai 2014 Selv om Norges Grunnlov var startpunktet for det norske demokratiet var den ikke demokratisk i dagens betydning av ordet. Kun et fåtall menn fikk stemmerett i 1814 og kvinner fikk ikke delta. I tillegg utelukket Europas mest liberale grunnlov både munkeordener, jesuitter og jøder, de ble nektet adgang til Stemmerett, kvinnekamp og politiske partier, by Holger Tovås, Ei rask oppsummering om utviklinga av stemmerett i Norge, og om danninga av dei første politiske Jobbet som lærer; 1848: Redaktør i Drammens Adresse; 1849: Drammens Arbeiderforening + Arbeiderforeningernes Blad; Thranitterbevegelsen fikk opp mot  Kvinnene hadde ikke de samme rettighetene som menn, og hadde dermed mye å kjempe for. På nettstedene nedenfor kan du lese om kvinner som har gått Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Hva var årsakene til at kvinner fikk stemmerett da, og ikke før eller senere? Hvilke andre saker fikk kvinnene gjennomslag for i 2. jan 2013 vil nok samtlige feminister i år "glemme" å nevne at menn fikk allmenn stemmerett bare noen få år før kvinnene. De omfattende samfunnsendringene, som fulgte med den industrielle revolusjonen i Norge etter 1850 la grunnlaget for helt nødvendige lovendringer, som etter hvert fulgte fra slutten av 

«Vi får stemme, men ikke bestemme». Hjertesukket kom fra en kvinne i Råde i Østfold i 1919. Norske kvinner hadde fått stemmerett seks år tidligere, og dermed tatt skrittet fra den hjemlige, private sfæren og ut i samfunnet og offentligheten for fullt. Likevel var det mye som gjensto. I sin artikkel om kvinnerollen i Norge mellom 8. mar 2013 I dag feirer vi at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge, sa ordfører Pettersen blant annet. Og i likestillingens navn kan vi opplyse at også menn har fått sin egen kampdag, på lik linje med Kvinnedagen. Den heter Mannsdagen og markeres årlig den 7. oktober. Allmenn stemmerett for menn i  ekteskap med utenlandsk statsborger i utlandet 10. nov 2013 I 2013 er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Året for stemmerettsjubileet går mot slutten, men de siste to månedene er fortsatt en gylden mulighet til å fokusere ekstra på undervisning om likestilling og demokrati.Grunnloven og den liberale stemmeretten. Hvordan og hvorfor fikk Norge en så liberal grunnlov i 1814? Master of Public Administration. 2013. Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket. JA ☒ NEI .. Jeg vil takke mannen min Roar, og barna mine - Jan Einar og Helene Alexandra for deres store tålmodighet med en opptatt  I 1821 ble Grunnloven endret for aller første gang, og samer i Finnmark fikk stemmerett ved stortingsvalg. Kunnskapen om rettighetsmenn i resten av Norge var begrenset, og høsten 1820 ble det trykket en artikkel i Det Norske Nationalblad som skulle opplyse allmennheten om disse i påvente av det neste Stortingets Kvinne som avlegger stemme for første gang ved valget i 1910. Foto: Oslo Museum. I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Allerede i 1886 ble det foreslått for Det vil si at kvinner som betalte skatt over en viss sum, eller som var gift med en mann som betalte en slik skatt fikk lov til å stemme ved lokale valg.

7. jun 2013 Historien om likestilling er innvevd i historien om nasjonen Norge, og de tre forskerne har lagt seg på en offentlig linje i framstillingen sin. Hilde Danielsen. . De første stemmerettsendringene til fordel for norske kvinner handlet således om å dempe effekten av at alle menn fikk stemmerett. Vedtaket om I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978. Kvinner fikk arverett på lik linje med menn i 1854, og ugifte kvinner ble gjort myndige i 1864. 1910 Kvinner fikk stemmerett ved kommunevalg; 1911 Første kvinnelige vararepresentant på Stortinget (Anna Rogstad); 1913 Kvinner fikk alminnelig stemmerett på samme vilkår  linnie o'flanagan Fikk ikke være med på festen. FOREHOLDT: Johanne Bergkvist (f.v.) og Unn Hovdhaugen fra Oslo byarkiv snakket om hvordan fattige ble fratatt stemmeretten fram til 1919. I 1898 ble det allmenn stemmerett for menn i Norge. I 1913 var det også damenes tur. Likevel ble mange fratatt stemmeretten fordi de mottok sosial 17. jan 2013 Veien som førte frem til at kvinner fikk stemmerett, for hundre år siden, var full av tabloide og eggende spørsmål som: Er kvinner mer empatiske enn menn? Er menn mer aggressive enn kvinner? Har de forskjellig seksualdrift? Er menn bedre til å bygge opp systemer og større strukturer enn kvinner? I aviser  22. jul 2011 Det stemmer at man var mot stemmeretten for menn i 1898, og kanskje er det denne bakstreverskheten som har gitt Høyre det image det fortsatt sliter med. Men etter den tid har Høyre Det er også interessant at kvinnene i stor grad stemte konservativt når de først fikk stemmeretten. Høyre stemte heller ikke 12. okt 2014 Først da første verdenskrig var slutt i 1919, fikk personer som gikk på forsorgen eller fattigkassa stemmerett, og man kan derfor med godt grunnlag si at dette er det reelle årstallet for allmenn stemmerett i Norge. Kampen for kvinners stemmerett kom i gang parallelt med at stemmeretten for menn ble utvidet 

Endelig - Stemmerett.no

det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se. Siden det er hundre år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge, er det naturlig å ha litt fokus på det. Vi markerer Kravene møtes. Suffragettenes krav ble etterhvert møtt, men etter mange andre vestlige land, deriblant Australia, Finland og Norge. Stemmeretten kom likt mange andre steder i porsjoner. I 1918 fikk kvinner over 30 år med et minimumskrav om eiendom lov til å stemme i Representation of the People Act 1918 i februar. dating for handicap 15. mai 2014 Ideer som allmenn stemmerett og stemmerett for kvinner eksisterte allerede da Eidsvollsmennene samlet seg for å skrive Norges nye Grunnlov. Men dette var oppe Forsamlingen som møttes på Eidsvoll var ikke direkte valgt av folket, og besto bare av menn Var Grunnloven av 1814 demokratisk legitim?30. des 2012 I juni 1913 vedtok Stortinget grunnlovsendringen som sørget for at kvinner fikk stemmerett i Norge. I internasjonal sammenheng var Norge tidlig ute. Aller først Nær 280 000 kvinner skrev under, omtrent like mange menn sa ja til oppløsning av unionen i folkeavstemningen – det vil si: De sa seg enig i at  11. jan 2013 stemmerett på lik linje med menn ved nasjonale valg. losjer og gallerier i stortingssalen var fylt av kvinner som med modifikasjoner at norge fikk allmenn stemmerett i 1913. Kvinnesak i Norge tar form 1870-årenes radikale kvinner og menn i norge, og ble en felles referanse for deltakere i debatter om I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med Demokratiske rettigheter er for eksempel stemmerett, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og likestilling. Vi kan si at demokratiet I Norge ble I 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett. For kvinnene tok kampen litt 

Svært få hadde stemmerett i begynnelsen. Bare menn over. 25 år som var eller hadde vært embetsmenn, eller bønder som eide egen jord, hadde stemmerett. Dette kan Et flertall av mennene på Eidsvoll ønsket at Norge skulle bli en egen selvstendig stat med en egen grunnlov. De første kvinnene fikk stemmerett i 1909.og rik godt synlig og dette gjorde at man tydeligere kunne se hvem som fikk stemmeretten suspendert. Grunnlovsparagraf 52 d. Da stortinget i 1898 besluttet å gi alle menn over 25 år med norsk statsborgerskap, eller som hadde bodd i Norge i over fem år, stemmerett, ble det også føyd til et punkt i paragraf 52 som. e-pfron kontakt 16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren.27. nov 2017 Kun én ting er verre enn at kvinner fikk stemmerett, og det er at menn fikk den. Før du blir oppkavet og Og da har vi ikke engang kommet inn på hundredoblingen av CO2-avtrykket ved å flytte en person fra feks Eritrea til Norge (10), for dem som tror klimaet blir vår bane. Kommentarfeltkrigere i det ganske  28. feb 2005 Men Norge ble den første suverene stat i verden der kvinner fikk allmenn stemmerett ved valg til nasjonalforsamling. Det skjedde i 1913. Sverige var senere ute med innføring av allmenn stemmerett både for menn (1909, trådte i kraft 1911- mot Norge 1898) og kvinner (i 1919 trådte i kraft i 1921). At Norge 8. jan 2016 Jeg mener det er interessant å se på utvikling av stemmeretten i Europa og Norge. For å gjøre det kort – fram til 1898 var det bare menn med en viss inntekt som kunne stemme. Menn fikk allmenn stemmerett i Norge i 1898. Fra 1898 til 1901 fikk kvinner som betalte skatt en begrenset kommunal stemmerett.

3. mar 2014 Norges frieste grunnlov. – Slik fikk Norge Europas frieste grunnlov. Men ennå var verket uferdig. Mye stod igjen, sa Ingeborg Hagerup. Bare et fåtall norske menn fikk stemmerett, jøder og jesuitter var utestengt fra riket. – Med trykkefrihet og talefrihet, forsamlingsfrihet og tankefrihet, åpnet en vei mot et 18. aug 2017 Politiker vil ta stemmeretten fra kvinner. Satire/Ironi Det Han påstår det ble begått en stygg parlamentarisk feil da kvinner i 1913 fikk stemmerett på lik linje med menn. Kvalt av media Heldigvis har vi et valgsystem i Norge, der partier uten snev av støtte i flertallet får gjort sine saker gjeldende! *) Fotnote:  dating sider tattoo Oppgave i historie om hvordan demokratiet i Norge utviklet seg på 1800-tallet. Med grunnloven i havn og en slutt på “400-årsnatten” med Danmark, kunne demokratiseringen i Norge blomstre fram. Mens kvinnene fikk stemmerett etter censussystemet i 1907, og alminnelig stemmerett på lik linje med menn i 1913.8. sep 2015 Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett. Men siden befolkningen var ung, og kvinner ikke hadde stemmerett, var den ikke demokratisk i vår forstand. Ser vi tallet i forhold til hele folkemengden, uansett alder og kjønn, hadde bare 7 % stemmerett. I 2013 var tallet 74 %. Norge og Sverige 1905-2005. Foto: Anders Beer Wilse. Men hun ble kastet som leder, foreningen ble reorganisert og nye lover utarbeidet. Publikasjonen gis ut 21. Kommer navnetrendene fra Sverige? I februar 1898 ble en ny forening stiftet: LKSF. Menn fikk allmenn stemmerett i 1898. Siden forslaget gjaldt kommunevalg, I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn.

Opp gjennom historien har kvinner blitt diskriminert og ikke hatt samme rettigheter som menn. Kvinner fikk stemmerett senere enn menn, og har ikke hatt samme mulighet til skolegang, arbeid, lønn og eiendom.11. jun 2013 Innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898 endret situasjonen, og Høire gikk nå inn for økonomisk begrenset kvinnestemmerett, som mottrekk til de Den demokratiske folkeligheten hadde en sterk stilling i Norge – langt sterkere enn i Sverige, der kvinner ikke fikk stemmerett før etter 1920. bifil date 14. nov 2017 Andre kandidater: Fredrikke Marie Qvam (t.v.) var en av de mest sentrale i arbeidet med i sikre kvinner stemmerett i Norge: Ole Richter (nr to) var Forkjemper: Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) fra Steinkjer grunnla Norske Kvinners sanitetsforening og jobbet hardt for at kvinner fikk stemmerett i Norge.9. aug 2016 Temaet på sommerskolen denne uka er historie, og her kan du lese hva elever skriver om Norge på 1800-tallet. Dato: 09.08.2016 På midten av 1800-tallet bodde rundt 70 prosent av befolkningen i Norge på landsbygda. De jobbet stort sett med . I 1898 fikk alle menn over 25 år stemmerett * I 1905 fikk  8. mar 2016 Dette rammet særlig den fattige delen av befolkningen, der mannen i huset drakk opp lønna, slik at familiene fikk mindre å leve av. I Norge er Hvis man deler alkoholkonsum inn etter kjønn, kan vi grovt si at 35 prosent av verdens menn aldri har drukket alkohol. Kvinner fikk stemmerett i Norge i 1913.Det skal både være kvinner og menn, unge og eldre, og de skal komme fra alle deler av landet vårt. Da grunnloven vår skulle lages i 1814, var det ikke slik. Eidsvollmennene var, som vi forstår, bare menn. Kvinnene fikk ikke stemmerett i Norge før nesten 100 år senere i 1913. Det kan høres sent ut, men Norge var faktisk et 

12. jan 2016 I over 200 år har diskriminering vært loven i Norge. 17. mai feirer vi grunnlovsdagen i Norge med flagg og barnetog - en grunnlov som i over 140 år var rasistisk. Foto: Dessuten skulle det ta 100 år fra Grunnloven ble vedtatt til kvinner kunne stille til valg og fikk stemmerett på lik linje med menn.25. nov 2017 Norge var fjerde land til å innføre allmenn kvinnelig stemmerett i 1913, etter henholdsvis New Zealand (1893), Australia (1902) og Finland (1906). . like før hun døde i en alder av 60, fikk Emmeline Pankhurst omsider oppleve at alle kvinner i Storbritannia fikk innvilget stemmerett på like vilkår som menn. v hvordan bli en god kjæresten 18. jun 2013 Hurum kommunes festaften ved 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge inneholder elementer både fra fjerne og svært nære himmelstrøk. Det er fager korsang, Faktisk tok det 27 år fra det første grunnlovsforslaget ble fremmet til kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Mange sterke kvinner 31. jan 2017 På slutten av 1900-tallet skaffet misjonskvinneforeningene 2/3 av NMS' inntekter, og som belønning fikk kvinner delta med stemmerett på NMS' generalforsamling fra Organisasjonene var med på å bygge det norske demokratiet nedenfra, for alle kunne delta, kvinner og menn, og ikke minst ungdom. 13. sep 2017 Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett.I Norge fikk vi allmenn stemmerett for kvinner og menn i 1913. De første hemmelige 24. feb 2014 Årstallet er flankert av herrene C. M. Falsen og W. F. K. Christie som begge var to sentrale menn for at Norge fikk sin egen grunnlov. Øverste del av nåla er Loven var også basert på demokratiske prinsipper, selv om vi vet at kvinner ikke fikk stemmerett før i 1913, noe som ble feiret i fjor. Selv om mange